Bartosz Prądziński

Bartosz Prądziński

Marynarz Wachtowy O/S

1. Uprawnienia i dokumenty:
-Świadectwo marynarza wachtowego
-Książeczka żeglarska
-Międzynarodowe świadectwo zdrowia dla marynarzy
-Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa STCW:

-Indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
-Ochrona przeciwpożarowa stopień podstawowy
-Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
-Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

-Świadectwo przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku
-Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg
z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
-Zaświadczenie o niekaralności (na życzenie)
-Paszport

2. Wykształcenie i język

-Ukończone dwa semestry Akademii Morskiej w Gdyni na Wydziale Nawigacyjnym potwierdzone zaświadczeniem oraz możliwością kontynuowania nauki.
-Ukończony kurs Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej na stanowisku Nawigator.
-Język angielski opanowany dobrze w mowie i piśmie

3. Doświadczenie

Służba pokładowa na okręcie Marynarki Wojennej ORP Gopło:

-Przebieg służby: sześć miesięcy i szesnaście dni w kampanii (na burcie), ORP Gopło napęd główny: 2 silniki wysokoprężne M401A1 o mocy 1000 KM, Stanowisko: Marynarz (odznaczenie za wzorową służbę)